Atėjo metas naujoms tradicijoms

Nacionalinę šventę švęsk gegužės 15-tą

Užkurk kepsninę

Apsirenk baltą rūbą

Pasidekoruok stalą

Leisk laiką su šeima, draugais

Atėjo metas naujoms tradicijoms

Nacionalinę šventę švęsk gegužės 15-tą

Užkurk kepsninę

Apsirenk baltą rūbą

Pasidekoruok stalą

Leisk laiką su šeima, draugais

Nedaug beliko gegužės mėnesio – spalvingo ir kvapnaus gamtoje. Kitados kaimo jaunimas labai mėgdavo gegužines – pasilinksminimo vakarėlius ar ant piliakalnio, ar miško aikštelėje, prie ežero ar upelio... Kaip gi nepasidžiaugus tokio meto gamtos gražumu… Ir sutemos vėlyvos, o naktys šviesios. Gegužinėse ne tik būdavo šokama, bet ir daug dainuojama, žaidžiama, rateliais einama.

– Profesorius Libertas Klimka

Kodėl Lietuvai svarbi gegužės 15 d.

1920 m. gegužės 15 d. Lietuvos valstybė paskelbta Lietuvos demokratine Respublika.

Susirinkęs Steigiamasis Seimas proklamavo Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir visų Lietuvos piliečių vardu aprobavo ir įtvirtino 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, paskelbdamas Lietuvą demokratine respublika.

Senosios gegužinės tautą žadino

Prieš beveik 120 metų nedidelę Bubių gyvenvietę išgarsino gegužinė – pirmasis neformalus lietuvių inteligentų suvažiavimas, kuriame buvo diskutuojama dėl tautos likimo. Daugiau kaip pusę amžiaus Bubiuose gyvavusi šiauliečių gegužinių tradicija nepelnytai nugrimzdo užmarštin.

Carinės priespaudos sąlygomis gegužinės buvo bene vienintelė legali tautinio judėjimo forma, tad jauna veržli pasaulietinė lietuvių inteligentija ėmėsi pati organizuoti gegužines, dažnai neklausdama valdžios leidimo – juk draudžiamas lietuviškas raštas, bet ne dainavimas ar šokiai.

1903 m. pavasario gegužinėje, į kurią atvyko J. Biliūnas, Žemaitė, V. Putvinskis, P. Avižonis ir kt., ne tik aptarta lietuvių kalbos padėtis, bet ir pirmą kartą viešai prabilta apie nepriklausomą Lietuvą, kaip politinę programą.

Sovietmečiu tautines Šiaulių gegužines stengtasi „pritempti“ prie darbininkiškos gegužės 1-osios šventės.

Atėjo metas naujoms tradicijoms

Nacionalinę šventę švęsk gegužės 15-tą

Atėjo metas naujoms tradicijoms

Nacionalinę šventę švęsk gegužės 15-tą